Helder zicht op medezeggenschap

Als zelfstandig adviseur medezeggenschap voor bestuurders en ondernemingsraden heeft Cindy Fornari brede ervaring met o.a. complexe verandertrajecten, reorganisaties en professionalisering van de medezeggenschap. Ook helpt zij bij het vormgeven van de visie, ambitie en doelen van Ondernemingsraden. Het gaat haar om het bevorderen van de eigen kracht, kennis en kunde van degenen die betrokken zijn bij medezeggenschap.

Het gaat ook om het stimuleren van de dialoog over de inhoud en het proces met oog voor elkaars positie en belangen. Medezeggenschap is de brug tussen praktijk en uitvoering; tussen management en medewerkers. Communicatie is daarvan een belangrijke pijler. Medezeggenschap is  niet een verplicht nummer, maar een wezenlijk proces om ideeën te verrijken met ervaringen van de 'werkvloer'.

Producten/diensten op het gebied van medezeggenschap bij:

 • reorganisaties, veranderprocessen, advies- en instemmingsprocedures;
 • visievorming en planvorming
 • organiseren, structureren en professionaliseren van het OR- en overlegproces;
 • het voeren van het overleg;
 • het uitwisselen van kennis.
Zoals:

 • praktische, heldere en precieze adviezen;
 • persoonlijke en ‘hands on’ ondersteuning en begeleiding;
 • het vormgeven van een helder besluitvormingproces inclusief mijlpalen, planning, communicatiemomenten;
 • de kwaliteitsbewaking;  
 • scherp houden van de inhoudelijke dialoog  tussen bestuurder en Ondernemingsraad;
 • helder houden van de rollen en verantwoordelijkheden van zeggenschap en medezeggenschap;
 • organiseren van bijeenkomsten;
 • meeschrijven aan diverse documenten.