Krachtig presenteren van OR-ambities, doelen en standpunten

Hoe wordt de mondelinge communicatie van de OR over ambities, doelen en standpunten krachtig, authentiek en overtuigend? Wat zijn onze kwaliteiten op het gebied van overtuigen en presenteren? Wat is de samenhang tussen persoonlijke kracht en expressie en hoe kan die samenhang worden versterkt?

Invloed uitoefenen is de kerntaak van de Ondernemingsraad. Daarvoor is het belangrijk dat de Ondernemingsraad zijn verhaal op orde heeft. Uit dat verhaal moet blijken wat de Ondernemingsraad wil en waarom, en wat de achterban en de directie mogen verwachten. De ambities, doelen en standpunten van de Ondernemingsraad staan meestal op papier, waarbij de uitdaging is om die woorden met volle overtuiging voor het voetlicht te brengen. Een krachtige en authentieke presentatie van de ambities, doelen en standpunten draagt bij aan de overtuigingskracht van de Ondernemingsraad. Wat is daarvoor nodig?

De praktijkdag ‘Inner Power and Outer Expression’ legt de koppeling tussen persoonlijke kwaliteiten en het neerzetten van een krachtige presentatie. De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd om te kijken naar de eigen expressie en hoe zij zich presenteren. Na de workshop:

 • zijn de deelnemers zich bewust van:
  -  wat persoonlijke kracht is;
  -  hun presentatiekwaliteiten die van nature aanwezig zijn en valkuilen
     daarvan;
  -  hun persoonlijke stijl van presenteren en herkennen de invloed
     daarvan op de toehoorders;
 • hebben deelnemers praktische handvatten en aandachtspunten gekregen voor het vergroten van hun persoonlijke kracht (Inner Power) en zodoende voor het neerzetten van een krachtig verhaal (Outer Expression).

Voor wie?

Deze praktijkdag is geschikt voor beginnende en ervaren Ondernemingsraden en voor Dagelijkse Besturen van Ondernemingsraden die:

 • hun overtuigingskracht willen versterken;
 • hun presentatie willen professionaliseren;
 • zich als team willen professionaliseren.

Gelet op het karakter van de workshop is het aantal deelnemers gelimiteerd tot maximaal acht, zodat iedereen goede en persoonlijke aandacht krijgt. Ingeval van teams met meer dan acht leden, zal in overleg een passende oplossing worden gezocht.  

Praktische informatie

Eéndaagse praktijkgerichte workshop. Aangezien het maatwerk betreft vindt voorafgaand een intakegesprek plaats om zodoende goed aan te sluiten op de actuele praktijk en de leerdoelen van de deelnemers.

 • Aantal deelnemers: 6-8 personen
 • Datum: in overleg
 • Locatie: Het Boomhuis Delft of een locatie van de opdrachtgever
 • Kosten: op aanvraag
 • De workshop is deels Engelstalig

Begeleiders

De Praktijkdag ‘Inner Power and Outer Expression’ wordt begeleid door John Johnson in samenwerking met Cindy Fornari.
John Johnson komt uit Schotland en is inmiddels al jarenlang ingeburgerd in Nederland. Hij is docent in openbaar spreken en in persoonlijke ontwikkeling. In Nederland is hij eigenaar van ‘Het Boomhuis Delft’  waar hij lesgeeft. Verder doceert en traint hij studenten in het buitenland onder andere in Engeland, Canada en Australië.  John heeft de natuurlijke capaciteiten om zich bewust te zijn van de innerlijke kwaliteiten en valkuilen bij mensen. Door die capaciteiten in te zetten als docent, is hij in staat om zijn studenten hun innerlijke kwaliteiten en kracht te laten herkennen en te erkennen. Die ervaring maakt dat zij zichzelf bekrachtigen en in staat zijn om hun innerlijke kwaliteiten met zelfvertrouwen en op natuurlijke wijze tot expressie te laten komen, bijvoorbeeld via het openbaar spreken voor groepen of tijdens overleggen. Overtuigend spreken toont niet alleen aan anderen wat iemand in huis heeft, maar belangrijker nog: ook aan zichzelf. Mensen daarmee helpen geeft John grote voldoening en inspiratie. John Johnson geeft les in het Engels, indien nodig is vertaling aanwezig.

Cindy Fornari is ruim 20 jaar actief als adviseur medezeggenschap. Zij begeleidt OR-en, bestuurders, HRM-adviseurs en projectleiders binnen zowel de (rijks)overheid als het bedrijfsleven. Haar aandachtsgebieden en expertise liggen op het vlak van o.a. complexe reorganisatie- en veranderprocessen, visievorming en OR-werk i.r.t. persoonlijke ontwikkeling. Hierbij komen ook organisatie-, communicatie- en HRM-vraagstukken aan de orde. Daarnaast organiseert zij lezingen op het gebied van o.a. veranderprocessen, leiderschap en ontwikkeling van mensen.  
Medezeggenschap is niet een verplicht nummer of een wettelijk kunstje. Het is een proces om een brug te slaan tussen beleid en uitvoering, tussen management en medewerkers. Het gaat ook om de link tussen OR-werk en persoonlijke ontwikkeling.  Medezeggenschap gaat zeker over het bevorderen van de dialoog met oog voor elkaars positie en belangen en over het investeren in wederzijds respect, vertrouwen en het eerlijke gesprek.

Meer informatie en aanmelden: Cindy Fornari, 06-42093276, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.