Nieuwsbericht | 17-04-2018 | 09:11

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers”, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Dinsdag 17 april 2018 heeft de Inspectie SZW de 'Staat van arbeidsveiligheid' gepubliceerd. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Documenten

Download 'Brief Staat van arbeidsveiligheid' 
PDF document | 1 pagina | 65 kB
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2018

Bijlagen

Download 'Publicatie Inspectie SZW - Staat van de arbeidsveiligheid
PDF document | 44 pagina's | 516 kB
Kamerstuk | 17-04-2018 

Zie ook

Arbeidsomstandigheden

Verantwoordelijk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deel deze pagina