Proces en Spelregels Medezeggenschap

Ik ga reorganiseren, hoe doe ik dat met de Ondernemingsraad? We gaan flexibel werken, wat zijn de bevoegdheden van de OR? Hoe lang duurt een advies- of instemmingtraject? Hoe verhouden formeel en informeel overleg zich tot elkaar? Hoe hebben wij als OR maximale invloed? Hoe is het samenspel met de ondernemer, OR en achterban? Welke positie moeten partijen innemen?

Verandering is de enige constante. Grote veranderingen binnen organisaties brengen onrust en emoties met zich mee, maar ook tal van vragen over de spelregels voor een goed overleg met de medezeggenschap. Een goede toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) door bestuurder, managers, adviseurs en Ondernemingsraad is belangrijk, maar daarnaast ook:

 • duidelijke beelden en verwachtingen bij de fasen van besluitvorming en de betekenis daarvan voor de medezeggenschap;
 • helderheid over en begrip en respect voor ieders visie en positie;
 • het maken én nakomen van concrete en realistische afspraken.

Aandacht voor het wie, het wat en de WOR dragen bij aan: wederzijds vertrouwen, een helder en zorgvuldig proces en tijdwinst.

Wat leer ik?

De nadruk ligt op hoe het proces rond medezeggenschap is vormgegeven en welke spelregels daarbij om de hoek komen kijken. Spelregels voor de bestuurder en de Ondernemingsraad op het gebied van besluitvorming, het overleg, de communicatie met de achterban en de toepassing van de WOR. Daarnaast wordt ingegaan op de positie van de Ondernemingsraad binnen de organisatie. De training wordt gegeven aan de hand van praktijkcases.

De deelnemers aan de training:

 • krijgen inzicht in de faseringen van het besluitvormings- en medezeggenschapsproces;
 • krijgen inzicht in de positie, rollen, taken en bevoegdheden van de overlegpartners;
 • leren de WOR-artikelen te plaatsen in het besluitvormingsproces;
 • leren de WOR-artikelen concreet toe te passen aan de hand van eigen praktijkcases;
 • worden zich bewust van het belang en de positie van medezeggenschap binnen de organisatie.

Voor wie?

Deze praktijkdag is bedoeld voor iedere bestuurder, OR, (verander)manager, (HRM-)adviseur en ambtelijk secretaris die te maken krijgt met organisatieveranderingen en hun kennis van en inzicht in het proces van medezeggenschap willen vergroten. Niet alleen op het gebied van de WOR maar ook op het gebied van proces en spelregels.

Praktische informatie

 • ééndaagse praktijkgerichte dag op basis van open- of groepsinschrijving;
 • in geval van groepsinschrijving vindt voorafgaand aan de training een intakegesprek plaats met (een vertegenwoordiging van) de groep, zodat goed kan worden aangesloten op actuele praktijk van de deelnemers;
 • kosten: op aanvraag.

Meer informatie en aanmelden:

Cindy Fornari, 06-42093276, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina