Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers tevreden zijn over de OR als die zich o.a sterk maakt voor de arbeidsomstandigheden, vroege betrokkenheid toont, strategische besluiten toetst, belangen behartigt en verantwoording aflegt.

De bestuurder is  tevreden als de OR o.a. het draagvlak voor besluiten vergroot, representatief is voor het personeel, zich beperkt tot hoofdlijnen, over de nodige kennis en vaardigheden beschikt en verbinding legt met directe vormen van participatie zoals het werkoverleg of medewerkersbijeenkomsten. Allerlei aspecten die van de OR een hoge mate van flexibiliteit vragen om bij de uitvoering van zijn werk verbinding te houden met zowel de bestuurder als met de achterban.

De OR doet er blijkbaar toe op het moment dat hij per situatie soepel weet te bewegen tussen de elementen inhoud, proces en relatie en deze op het juiste niveau en op het juiste moment weet te verbinden. Het vergroten van deze ‘situationele flexibiliteit’ is belangrijk om als OR aan te sluiten op de dynamiek van de organisatie en de behoefte van de achterban.

Ieder vraagstuk dat op het OR-bordje beland is qua karakter veelal anders. Het komt er dus op aan om als OR steeds weer te beoordelen welke aanpak het meest passend is. Daarvoor is het belangrijk dat de OR per situatie en afhankelijk van de fase in het besluitvormingsproces beweegt tussen:

  • belangen van de organisatie  en de werknemers;
  • hoofdlijnen van de inhoud en details;
  • het innemen van posities in het proces (o.a. meebewegen of stelling nemen, participeren of reageren);
  • stijlen van communicatie (directief, samen, creatief, proces).

Uiteindelijk gaat het in de medezeggenschap om het invloed uitoefenen op de kwaliteit van besluitvorming. Door de aanpak flexibel aan te sluiten op de kwestie waarover de OR zich een mening moet vormen, wordt de mate van invloed vergroot.

Het verdient aanbeveling om de aandacht voor ‘situationele flexibiliteit’ te koppelen aan zowel het OR-jaarplan (visie, ambitie, doelen) als aan het OR-opleidingenplan (kennis, vaardigheden, competenties). Uit deze plannen blijkt wat nodig is op het vlak van deskundigheidsbevordering, de kunst van beïnvloeding, communicatie en netwerken om de doelen te halen. Inbedding in het jaarplan en opleidingenplan maakt  dat de aandacht voor dit belangrijke aspect van het OR-werk  goed wordt geborgd.
 
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina