Als een adviesaanvraag of instemmingsverzoek bij de OR in de email belandt, begint het BOB-proces. De bevindingen worden beoordeeld en op basis daarvan volgt een besluit. De uitkomsten van dit proces moeten worden verwoord in een advies- of instemmingsbrief aan de bestuurder. Hoe ziet de indeling van zo’n brief eruit?

 De brief begint met een inleiding, waarin het volgende is aangegeven:

  • een korte samenvatting van het voorgenomen besluit van de bestuurder;
  • een opsomming van de stukken waarop de OR zijn standpunt heeft gebaseerd;
  • de uitkomsten en afspraken uit het overleg met de bestuurder over deze reorganisatie.

Hierna volgt het standpunt (advies of instemming) van de OR met als elementen:

  • het advies met duidelijke argumenten;
  • voorwaarden waaraan de bestuurder moet voldoen, zo concreet mogelijk geformuleerd;
  • eventueel gedane toezeggingen en gemaakte afspraken.

De brief eindigt met een afrondende alinea waarin naast een samenvatting van het advies- of de instemming inclusief de daarbij behorende concrete voorwaarden (nee, tenzij/ja, mits) de OR zijn verwachtingen aangeeft over het vervolgtraject. Denk dan aan wat de OR gaat doen als de bestuurder het advies of de instemming (deels) niet overneemt, aan de communicatie over de verdere besluitvorming en uitvoering van het besluit.

Meer informatie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina