OR-leden doen in hun medezeggenschapspraktijk andere kennis, vaardigheden en competenties op als tijdens hun reguliere werk. Medewerkers die zich ook inzetten voor OR-werk ontwikkelen zich zowel persoonlijk als inhoudelijk op een brede manier.

Van meedenken over strategische vraagstukken tot instemmen met een personele regeling. Van het debatteren over inhoud tot het schrijven van een advies. Van overleggen met het management tot een peiling onder de achterban.

De kennis en vaardigheden die OR-leden opdoen kan via het functioneringsgesprek in beeld worden gebracht en worden gevolgd. Dit gesprek tussen management en OR-lid gaat dan nadrukkelijk niet over de inhoud van het OR-werk, maar over wat het OR-lidmaatschap bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerker. In functioneringsgesprekken maken de leidinggevende en de medewerker o.a. afspraken over wat de medewerker via het OR-werk wil leren en hoe dat past in zijn of haar loopbaanperspectief.

Vanuit de gedachte dat OR-werk ‘gewoon’ werk is en dat medezeggenschap een ‘werkervaringsplaats’ is, is het zinvol om de persoonlijke ontwikkeling via het OR-werk mee te nemen in het functioneringsgesprek. Een aantal belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

  • maak de ontwikkeling van medewerkers via het OR-werk bespreekbaar in de organisatie en met de medezeggenschap;
  • het functioneringsgesprek gaat niet over inhoud, zoals een advies of standpunt van de OR. De medezeggenschap heeft immers een eigenstandige en onafhankelijke positie binnen de organisatie. Het gesprek gaat over de ontwikkeling van het OR-lid op het gebied van:
    - kennis (o.a. reorganisaties, grote investeringen, personele regelingen),
    - vaardigheden (o.a. schrijfvaardigheid, debatteren, presenteren),
    - competenties (o.a. organisatiesensitiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, netwerken);
  • het meenemen van medezeggenschap in de functioneringscyclus en de inzet van HRM-instrumenten daarbij gebeurt op basis van vrijwilligheid.

De aandacht voor het OR-werk in functioneringsgesprekken maakt helder wat medezeggenschap bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen. Dat medewerkers groeien door OR-werk is iets waar zowel de werkgever als de werknemer trots op kunnen zijn. Het maakt medezeggenschap ook op deze manier betekenisvol voor organisatie en mensen.

Meer informatie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina