Grote veranderingen binnen organisaties brengen onrust en emoties met zich mee voor alle partijen. Zorgvuldigheid en snelheid zijn sleutelwoorden in deze situaties. En daarvoor is onder andere nauwe betrokkenheid van de OR belangrijk.

Reorganisatie en OR-vraagstukken

Reorganisatie en meerjarige veranderprocessen vragen van zowel zeggenschap en als van medezeggenschap een goede voorbereiding. Zij moeten zich voorbereiden op onder andere de volgende vraagstukken:

 • Hoe is het samenspel tussen beide partijen en hoe gaan we om met verschillende belangen?
 • Hoe wil de OR maximale invloed bereiken,en wat vraagt dit op het gebied van houding en gedrag?
 • Hoe ziet onze veranderagenda eruit?
 • Hoe richten wij concreet de advies- of instemmingtrajecten in?

Voorwaarden verandertrajecten

Belangrijke randvoorwaarden bij dit soort trajecten zijn:

 • je houden aan de wettelijke procedures;
 • duidelijkheid over de fases van besluitvorming en de samenhang tussen die fasen;
 • weten wat je wilt en dat krachtig voor het voetlicht kunnen brengen;
 • kunnen schakelen tussen inhoud, proces, relatie en emoties;
 • helderheid over en begrip voor ieders positie;
 • het maken én nakomen van afspraken.
Ze bevorderen:
 • wederzijds vertrouwen;
 • een helder en zorgvuldig proces;
 • tijdwinst.
Bestuurder en OR kunnen zodoende samen meteen het overleg aangaan over de inhoud, de gevolgen voor de mensen en het sociale plan dat daarbij hoort.

De werkwijze van Cindy Fornari

Cindy Fornari adviseert op praktische wijze over de toepassing van de WOR bij grote organisatieveranderingen. Zij adviseert management en medezeggenschap over de concrete vormgeving van advies- en instemmingstrajecten.

Deel deze pagina