Net als het ‘gewone’ werk heeft OR-werk invloed op je persoonlijke ontwikkeling. Als OR oefen je invloed uit op de gang van zaken in de organisatie. Vraagstukken die variëren van eenvoudig tot uiterst complex, van kortdurend tot langlopend, en die steeds weer een andere aanpak vragen. Op basis van ieders inbreng moet de OR zich een mening vormen over de inhoud,  proces, procedures en de OR-aanpak. Ervaringen die daarmee worden opgedaan bieden volop leermomenten om je voordeel mee te doen. 

Kennis en competenties

Het proces van beïnvloeding roept bij OR-leden enerzijds vragen op die gaan over het vergroten van de eigen kennis en expertise op bijvoorbeeld het gebied van bedrijfsvoering, HRM en veranderprocessen. Anderzijds is er behoefte aan inzicht in  vaardigheden, houding en gedrag. Dan gaat het over thema’s zoals: serieus worden genomen, kwetsbaarheid, grip houden, communicatie, elkaar aanspreken, zichtbaar worden, timing, het juist inzetten van talenten en de ontwikkeling van eigen kwaliteiten. Het verdiepen van kennis en het werken aan competenties gaan hand in hand. Beiden dragen bij aan het succes van de OR.

Set van vaardigheden

Het OR-werk is gericht op invloed uitoefenen door bijvoorbeeld het doen van initiatiefvoorstellen, het geven advies en instemming. Daarbij zijn overleg, strategie, tactiek en communicatie belangrijke ingrediënten. Dit alles volgens het juridisch kader van de WOR en andere wettelijke regels. Het samenwerken in een OR is daarbij wat ingewikkelder dan in een gewoon team. Binnen de OR bestaat namelijk geen hiërarchie en is de voorzitter dus niet te beschouwen als leidinggevende. OR-leden werken ook niet op basis van een functiebeschrijving, maar op grond van wettelijke rollen en taken en aan de hand van onderling gemaakte afspraken. Bij dit specifieke werk en wijze van samenwerken hoort een set van vaardigheden en gedrag die aandacht van ieder OR-lid verdienen.

Scholingsplan als team

Het is belangrijk dat de OR als collectief zijn leerdoelen en ontwikkelbehoefte duidelijk heeft. Dan gaat het enerzijds om het bevorderen van inhoudelijke deskundigheid en anderzijds om de ontwikkeling van vaardigheden en gedrag. De OR legt zijn leerbehoefte vast in een scholingsplan voor de duur van de zittingsperiode. Het scholingsplan geeft het volgende aan:
  • de concrete leerbehoefte van het team;
  • de mix van scholingswijzen;
  • de tijdsduur;
  • de kosten.
De voortgang en eventuele bijstelling van het scholingsplan is periodiek onderwerp van gesprek binnen de hele OR en in het overleg met de bestuurder. 

Persoonlijk ontwikkelplan

Naast een gezamenlijk plan kan een OR-lid ook een eigen persoonlijk ontwikkelplan hebben.Uit dit plan blijkt welke kennis, vaardigheden en gedrag hij of zij wil ontwikkelen door actief te zijn in de medezeggenschap. Dit individuele ontwikkelplan is eveneens voor de duur van de zittingsperiode en geeft inzicht in:
  • de concrete ontwikkelbehoefte van het OR-lid;
  • de wijze waarop hij of zij daaraan invulling wil geven;
  • de tijdsduur;
  • de kosten.
De voortgang en eventuele bijstelling van het persoonlijke ontwikkelplan is input voor het functioneringsgesprek. Daarbij gaat het dus niet over de inhoud van het OR-werk, maar over de wijze waarop het OR-lid zich daardoor ontwikkelt.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding draagt bij aan het vinden van antwoorden op individuele, specifieke vragen. In de persoonlijke begeleiding staat het één op één gesprek centraal waarin behoeften, wensen en aanpak worden verkend. Het helpt het OR-lid om zich  bewust te worden van eigen houding, gedrag en weerstanden, en om vanuit die her- en erkenning ermee aan de slag te gaan. Het is onderzoeken en ontdekken wat iemand nodig heeft om als OR-lid prettig te functioneren.   

De werkwijze van Cindy Fornari

Cindy Fornari kijkt op verzoek met u mee naar uw scholingsbehoefte en faciliteert en adviseert u bij het opstellen van het scholingsplan voor de OR. Tevens kan zij worden ingezet in een traject van persoonlijke begeleiding. OR-werk is mensenwerk. Iedere OR en ieder OR-lid is daarom anders en vraagt om een eigen, specifieke aanpak. Haar advies en persoonlijke begeleiding is dan ook altijd maatwerk. 

Meer informatie?

Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina