Richard Keereweer, voorzitter Ondernemingsraad DT&V

Cindy Fornari heeft gedurende een periode van ruim twee jaren, in deeltijd, de OR van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) geadviseerd en inhoudelijk bijgestaan gedurende een complex reorganisatie traject.

Dit reorganisatietraject behelsde meerdere trajecten, zoals een Ambitie-traject en een reorganisatie van de gehele administratie, enerzijds vanwege dit Ambitie-traject en anderzijds vanwege de Rijksbrede Digitalisering.
Daarnaast coachte en adviseerde Cindy de OR op gebied van de WOR-kennis, alsmede op het gebied van het werken aan de onderlinge sfeer en vertrouwen binnen de OR, welke bij dit soort trajecten onontbeerlijk en essentieel zijn.

Als OR hebben wij het als plezierig ervaren dat zij korte communicatielijnen hanteert. Niet eerder hebben wij een adviseur gehad die zulke korte communicatielijnen hanteerde en hebben dit als zeer waardevol ervaren.
Daarnaast heeft zij het vermogen om inhoudelijk mee te kijken en organisatie specifieke zaken snel eigen te maken, en daar advies over te kunnen geven. Dit is voor een OR in zo’n traject van grote waarde.
Zeker in haar rol als coach, gaf zij soms gevraagd en ongevraagd aan alle individuele OR leden of de OR in zijn geheel persoonlijk advies om een ander op het goede spoor te houden.

Daarbij vielen ons haar de volgende kwaliteiten op:

 • Cindy is sterk in het opmaken van analyses en kan daarmee een duidelijke visie schetsen, zonder dat er enige neiging is om op de stoel van de OR te gaan zitten.
 • Zij kent de werkomgeving en bezit de benodigde bestuurlijke- en organisatie sensitiviteit.
 • Cindy is een netwerker en daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Rijk.
 • Haar kennis over de medezeggenschap (WOR) is uitstekend en zij kan dit ook goed overbrengen via workshops of andere sessies.
 • Door haar ruime ervaring als adviseur, draagt zij casus aan die ergens anders wel of niet succesvol werkten.
 • Daarnaast heeft zij een collegiale houding en is in staat om spontaan haar coachingstalent in te zetten.

Cindy is een op en top vakvrouw en ik hoop haar nog vaak tegen te komen in andere medezeggenschapstrajecten.

Inge Peter (Ambtelijk Secretaris OR Rijkswaterstaat Noord-Brabant) en Marieke Tjebbes ((Co-)  voorzitter OR Rijkswaterstaat Noord-Brabant)

Op 12 en 13 mei 2012 heeft de OR RWS Noord-Brabant een tweedaagse training gehad olv Cindy Fornari en John Eversdijk. Het betrof zowel een overdracht van de oude naar de nieuwe OR als de opstart van de nieuwe OR.Enkele onderdelen waren uiteraard kennismaking met elkaar op een alternatieve manier, de overdracht van het testament, kennismaking met de HID en het kiezen van het dagelijks bestuur en de GOR-vertegenwoordiger.De verschillende actieve werkvormen vormden een prettig geheel en droeg duidelijk bij aan de sfeer in de groep en een goed eindresultaat op papier.

Op 22 en 23 oktober heeft de OR RWS Noord-Brabant samen met de OR RWS Limburg een training gehad vanwege de reorganisatie van RWS en de vorming van RWS Zuid-Nederland.
Ook hier had de combinatie van de diverse werkvormen en de bezielende begeleiding van beide trainers een grote toegevoegde waarde. We begonnen als 2 clubs maar al heel snel ontstond er een sfeer van vertrouwen waarin, in gezamenlijkheid, goede afspraken voor de toekomst werden gemaakt.

Wim Bovendeert, Voorzitter OR SSCI, Dienst Justitiële Instellingen

Onze organisatie was al een tijdje bezig met een reorganisatie. In de afgelopen jaren hebben we diverse begeleiders gehad die het proces konden begeleiden. Waar we behoefte aan kregen was een adviseur die ons ook inhoudelijk kon bijstaan en die zijn er niet veel. De reorganisatie werd door diverse factoren behoorlijk complex. Via via kwamen wij met Cindy in contact, die alle eigenschappen bleek te bezitten die we nodig hadden. Als raad heb je vaak wel allerlei kennis in huis, maar je blijft toch van binnenuit kijken en zie je vaak zaken over het hoofd. Cindy hield ons regelmatig een spiegel voor waardoor we op de goede weg bleven. Daarnaast was haar vermogen om inhoudelijk mee te kijken en organisatiespecifieke zaken snel eigen te maken, en daar advies over te kunnen geven, voor ons van grote waarde. Waardoor we het reorganisatie traject succesvol hebben kunnen afronden in deze moeilijke tijden. Cindy is nooit op de stoel van de raad gaan zitten, en hield ons toch goed bij de les, haar betrokkenheid was erg groot. Wat we erg plezierig hebben gevonden is de korte communicatielijnen met haar. We hebben met geen enkele andere adviseur zulke korte communicatielijnen ervaren. We hebben als raad ongeveer 1 jaar met Cindy samengewerkt om het adviestraject rond de reorganisatie vorm te geven, en heeft ons zeker veel opgeleverd.

Ineke van Deursen ex-voorzitter OR Hoofdkantoor Dienst Justitiële Instellingen

Cindy Fornari heeft gedurende een doorlooptijd van 3 jaar, in deeltijd, de medezeggenschap van het hoofdkantoor DJI geadviseerd. Zij heeft diverse reorganisatietrajecten meegemaakt en het initiatiefvoorstel m.b.t. de migratie naar een eigentijdse medezeggenschap helpen vormgeven. Als adviseur deed zij dat op de volgende manier:

 • De afspraken kwam zij altijd na, en deed alles om deadlines te halen, haar aanpak is pittig en kordaat, betrouwbaar en eerlijk.
 • Cindy is zelf heel gedreven en benaderd gedrevenheid en gedrag van het individue, vanuit hun innerlijk gevoel en gedrevenheid.
 • Zij is sterk in het opmaken van analyses en kan daarmee een duidelijke visie schetsen, zonder dat er enige neiging is om op de stoel van de OR te gaan zitten.
 • Zij kent de werkomgeving en bezit de benodigde bestuurlijke- en organisatie sensitiviteit.
 • Cindy is een netwerker en daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Rijk.
 • Haar kennis over de medezeggenschap (WOR) is uitstekend en zij kan dit ook goed overbrengen via workshops of andere sessies.
 • Door haar ruime ervaring als adviseur binnen het Rijk, draagt zij casus aan die ergens anders wel of niet succesvol werkten.
 • Daarnaast heeft zij een collegiale houding en is in staat om spontaan haar coachingstalent in te zetten.

Cindy is een topper en ik hoop haar nog vaak tegen te komen in andere trajecten.

Koos Kamsteeg, voormalig-voorzitter Groepsondernemingsraad Rijkswaterstaat

Wat mij is opgevallen in het advieswerk van Cindy Fornari zijn de volgende kwaliteiten en competenties:

 • Heeft veel kennis van de theorie van medezeggenschap.
 • Weet met die kennis het Bestuur van Rijkswaterstaat zeer adequaat te adviseren.
 • Weet met die kennis ook de medezeggenschap goed te adviseren.
 • Is transparant in het aangeven wat wel en niet kan.
 • Geeft aan de medezeggenschap ook aan wat in bepaalde situaties de "voetangels en klemmen" zijn.
 • Geeft open en eerlijk haar mening en weet daarbij prima te doceren hoever ze kan gaan.
 • Geeft indien nodig ook persoonlijk advies om een ander in het goede spoor te houden.

Deel deze pagina