Het proces om te komen tot goede OR-standpunten en het overleg daarover met de bestuurder verloopt langs de volgende aandachtsgebieden:

De inhoud

De inhoud is de verkenning, het beleidsvoornemen, de contourenschets, het plan van aanpak en het voorgenomen besluit dat de OR krijgt voorgelegd. De OR moet iets vinden van deze inhoud en daarover in gesprek gaan met zijn achterban, belangrijke sleutelfiguren binnen de organisatie en natuurlijk de bestuurder zelf. De OR moet zich afvragen:

 • Wat weten we, wat vinden we en wat willen we?
 • Hebben we voldoende kennis in huis en zo nee waar kunnen we die halen?
 • Wat vinden we écht belangrijk (‘need to know’ en ‘nice to know’) en waar ligt onze focus?
 • Wat is de juiste vraag voor de fase waarin de besluitvorming zich bevindt? (verkenning, beleidsvoornemen, plan van aanpak,voorgenomen besluit).

De strategie

De strategie is het plan dat de OR moet trekken om te bereiken wat hij wil. Belangrijke elementen voor de strategie zijn:

 • De belangen die spelen en de mate waarin die wel/niet overeenkomen.
 • Hoe sterk de OR wil vasthouden aan het standpunt.
 • Wat het beste is om nu te doen: samenwerken, onderhandelen, vechten of niets doen.

De tactiek en uitvoering

Tactiek en uitvoering gaan over het komen tot een doordachte manier het doel te bereiken. Aandachtspunten om te komen tot een effectieve aanpak zijn:

 • De communicatiestijlen (beschouwend, directief, samenwerkend, creatief) van de OR en van de bestuurder.
 • Waar zijn partijen wel/niet gevoelig voor?
 • De ‘Als….dan…’-scenario’s.
 • Eventuele woordvoerders en toonzetting.
 • Het maken van concrete en realistische afspraken maken en die nakomen.
 • Zorgen voor goede verslaglegging.
 • Communicatie met de achterban.

Evaluatie

Belangrijk is om samen na te gaan of de OR zijn doelen heeft bereikt, gemaakte afspraken zijn nagekomen en wat de beleving was van het overleg. Elementen die hier de revue passeren zijn o.a.:

 • Het geven van feedback over inhoud, opbrengsten en sfeer overleg.
 • Het geven van feedback over inbreng, onderling samenspel en die met de bestuurder.
 • Het maken van SMART-afspraken over wat goed ging en wat beter kan.  

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina