Iedere organisatie met ten minste 50 medewerkers is volgens de Wet op de Ondernemingsraden verplicht een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ondernemer. Eenmaal opgericht is het aan de OR om zich goed te organiseren.

OR-structuur en OR-werkproces

Bij het inrichten van medezeggenschap passeren onder andere de volgende vragen de revue:
-    Hoe geef ik de participatie van medewerkers vorm?
-    Welke organisatievorm en werkwijze past het beste bij ons?
-    Wat is de rol van de ambtelijk secretaris?
-    Hoe richten wij de communicatie in?
 
Naast aandacht voor de structuur is het belangrijk dat het werkproces duidelijk is. Het spaart tijd en geld als het binnen de OR duidelijk is wie wat doet, wanneer en waarom. Voor welke vorm of voor welk proces wordt gekozen, de ambtelijk-secretaris fungeert altijd als professionele spin in het web. De ambtelijk-secretaris is immers de constante factor binnen een team dat iedere drie jaar van samenstelling wisselt.

Focus OR

Een duidelijke organisatie, een helder werkproces en een deskundige ondersteuning maken dat de OR-leden hun focus kunnen houden op:

-    de inhoud en visievorming;
-    het opbouwen van de relatie met de bestuurder, stakeholders en achterban;
-    het samen met de ondernemer inrichten van het overleg;
-    het komen tot gedegen standpunten.

Werkwijze Cindy Fornari

Cindy Fornari adviseert over het inrichten van de participatie van medewerkers, het oprichten en het organiseren van medezeggenschap, de communicatie van de OR en het inrichten van het overleg. Samen met de opdrachtgever brengt zij het vraagstuk helder in kaart, neemt de doelen en wensen door en adviseert over een oplossing op maat. Ook kan zij worden ingehuurd als interim-ambtelijk secretaris of als overlegsecretaris.

Deel deze pagina