Cindy Fornari (1965) heeft brede ervaring opgedaan bij de Rijksoverheid, waarvan meer dan 15 jaar bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerst als Senior-Adviseur Communicatie, daarna als Senior-Adviseur Medezeggenschap bij Rijkswaterstaat. Als Senior-Adviseur Medezeggenschap heeft zij complexe organisatiebrede adviestrajecten begeleid. Van reorganisaties, het uitbesteden van taken naar de markt tot het zoeken naar vernieuwingen in de medezeggenschap.

Ik vind het ontzettend leuk om te puzzelen op complexe vraagstukken. Niet één onderwerp, ondernemer of OR is hetzelfde. Ieder proces is uniek. Het is voor mij de uitdaging om de partijen in dat unieke proces op weg te helpen.

Management en medezeggenschap worden op een praktische manier meegenomen in de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Ook organisatie- en communicatievraagstukken passeren daarbij de revue.

Helder zicht op medezeggenschap is het uitgangspunt om met vertrouwen en plezier aan de slag te gaan!

“Medezeggenschap is geen wettelijk kunstje. De stem van de medewerker vind ik essentieel om besluiten goed aan te laten sluiten op de praktijk. Mijn overtuiging en ervaring is dat besluiten beter worden als ideeën van de ‘werkvloer’ worden meegewogen. De WOR biedt medewerkers een wettelijk handvat om hun invloed te laten gelden. Maar uiteindelijk komt het neer op wederzijds respect, vertrouwen en met elkaar in gesprek zijn. Het fundament hiervoor is een transparant besluitvormingsproces waarin de OR-momenten duidelijk zijn gemarkeerd. Daaraan een bijdrage leveren geeft mij energie en inspireert.”

Het gaat om:

  • de toegevoegde waarde van medezeggenschap voor de organisatie,
  • heldere besluitvorming,
  • afstemming tussen ondernemer en OR,
  • ieders unieke bijdrage aan het proces van medezeggenschap.

 

Deel deze pagina