De wijze waarop de OR zich organiseert is veelal ingegeven door een aantal behoeften zoals het flexibel willen inspelen op organisatieontwikkelingen, en het verbeteren van de inzet van de talenten binnen de OR. Een goede inrichting van de OR draagt ook bij aan een betere balans in de verdeling van de werklast. Een OR staat het vrij om de organisatievorm te kiezen die bij hem past. Zo kan de OR ervoor kiezen om te werken met vaste of tijdelijke commissies, met projectgroepen of portefeuillehouders. De WOR legt geen beperkingen op, maar zegt wel iets over de taken en samenstelling van commissies.

Aandachtspunten

  • Over de instelling van commissies moet overleg plaats te vinden met de bestuurder. De OR legt een instellingsbesluit voor waarin taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn vermeld. De bestuurder krijgt een redelijke termijn om zich een beeld te kunnen vormen. Indien nodig volgt overleg en tevens kan de bestuurder bezwaar maken bijvoorbeeld omdat de voordelen niet opwegen tegen de extra lasten.
  • Vaste commissies moeten voor de meerderheid bestaan uit OR-leden. Ook medewerkers kunnen er dus deel van uitmaken en hebben daarmee recht op dezelfde faciliteiten als gekozen OR-leden die deel uitmaken van de commissie.
  • Indien niet-OR-leden deelnemen aan commissies regel de geheimhoudingsplicht dan goed. Projectgroepen en portefeuilles zijn te beschouwen als voorbereidingscommissies en kunnen in de geest daarvan worden ingericht. Uiteraard in overleg met de bestuurder.
  • Leg de inrichtingsvorm en de daarbij behorende faciliteiten vast in het convenant.
  • Evalueer periodiek of de organisatievorm nog voldoet aan de ambitie, doelen en behoeften van de OR.

Spelregels afspreken

Het is belangrijk om met de bestuurder te bespreken waarom de OR een nieuwe inrichting zou willen, wat het oplevert, welke gevolgen worden voorzien en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om het nieuwe model te laten slagen. Het is essentieel spelregels af te spreken over onder andere tijd, budget en faciliteiten. Ook voor medewerkers die dus geen OR-lid zijn.

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina