Als zelfstandig adviseur medezeggenschap voor bestuurders en ondernemingsraden heeft Cindy Fornari brede ervaring met o.a. complexe verandertrajecten, reorganisaties en professionalisering van de medezeggenschap. Ook helpt zij bij het vormgeven van de visie, ambitie en doelen van Ondernemingsraden. Het gaat haar om het bevorderen van de eigen kracht, kennis en kunde van degenen die betrokken zijn bij medezeggenschap.

Medezeggenschap gaat over het met elkaar in gesprek zijn over de inhoud, het proces en de beleving daarvan, met oog voor elkaars positie en belangen. Medezeggenschap is de brug tussen praktijk en uitvoering; tussen management en medewerkers. Communicatie is daarvan dus een belangrijke pijler. Medezeggenschap is  dan ook niet een verplicht nummer, maar een wezenlijk proces om ideeën te verrijken met ervaringen van de 'werkvloer'. Het fundament hiervoor is een transparant besluitvormingsproces waarin de OR-momenten duidelijk zijn gemarkeerd.

Aandachtsgebieden en expertise

(Dynamische) reorganisatieprocessen, samenvoegingen, uitbesteding en afstoting taken, invoering ondernemingsplannen, functiegebouwen, leerlijnen, verhuizingen, professionalisering medezeggenschap, inrichtingen medezeggenschap en medewerkersparticipatie, organiseren en begeleiden van praktijkbijeenkomsten, meeschrijven aan:  Organisatie- en Formatierapporten, beleidsvoornemens, plannen van aanpak, advies- en instemmingaanvragen.

Producten en diensten:

  • het inrichten van een helder besluitvormingsproces inclusief mijlpalen, planning, taken en verantwoordelijkheden zeggenschap en medezeggenschap en communicatieproces;
  • praktische en heldere advisering;
  • persoonlijke en ‘hands on’ ondersteuning en begeleiding;
  • kwaliteitsbewaking;
  • het scherp houden van de dialoog;
  • het helder houden van rollen en verantwoordelijkheden van zeggenschap en medezeggenschap;
  • adviseren over en helpen inrichten van medezeggenschap;
  • het organiseren van werksessies en lezingen.

Deel deze pagina