Afhankelijk van de complexiteit en de doorlooptijd van de beoogde organisatieverandering zoals verwoord in het beleidsvoornemen, kan de wijze waarop die verandering wordt uitgevoerd concreet zijn uitgewerkt in een plan van aanpak.

Zo’n plan geeft inzicht in het ‘wat’, ‘wanneer’,‘hoe’ en ‘wie’en beschrijft de route die wordt gelopen om tot uitvoering van de organisatieverandering over te kunnen gaan. Daarbij wordt ook aangegeven op welke manier de ondernemingsraad en eventueel de vakbonden worden betrokken bij het proces.

Wat staat er onder meer in het plan van aanpak?

  • aanleiding en doel van het plan;
  • de wijze van organiseren (o.a. opdrachtgever, opdrachtnemer, projectgroep, werkgroep) inclusief rollen, taken en verantwoordelijkheden;
  • processtappen en producten (o.a. sturing, besluitvorming directie, O&F-rapport, sociaal plan, communicatie, overleg medezeggenschap);
  • betrokkenheid ondernemingsraad en eventueel vakbonden;
  • kansen en risico’s voor het proces;
  • benodigde financiële middelen;
  • de tijdsplanning.

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina