Al eeuwenlang komen mensen met dezelfde interesses en kennis bij elkaar om samen ervaringen en beelden te delen. Of dat nu gaat om verenigingen of bedrijven, het bijeenkomen en delen van interesses verloopt veelal via vier gebieden: Kennis, Inzicht, Organisatie en Beleving.

Deze vier gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aandacht voor de kennis doet het inzicht groeien en omgekeerd. Door met elkaar de wijze van samen werken te doorleven, kan worden bezien of de organisatie past bij het met plezier samen boeken van resultaten. Alle vier de domeinen zijn nodig om met elkaar:

  • verder te ontwikkelen op de niveaus inhoud, proces en relatie;
  • congruentie te bewerkstelligen tussen denken, zeggen en doen en zo de geloofwaardigheid te vergroten;
  • beoogde visies, ambities en resultaten te halen.   

Doen wij de goede dingen en doen we die goed?

Ook voor de OR kan het aandacht geven aan deze gebieden waardevol zijn bij het bepalen wat nodig is om de goede dingen te doen en om die ook goed te doen. Waar moet je als OR bij deze aandachtsgebieden aan denken?

  1. Kennis. Dit betreft kennis over de inhoud, het proces en de relatie, zoals: wet- en regelgeving, besluitvormingsprocessen, kansen en bedreigingen van de organisatie, interne en externe netwerken en krachtenvelden.
  2. Inzicht. Kennis wordt verdiept en verrijkt door bijvoorbeeld: de eigen ervaringen, het volgen van congressen, het lezen van vakliteratuur en jurisprudentie, het delen van opinies binnen de netwerken en met deskundigen.
  3. Organisatie. Vanuit de gedachte ‘OR-werk is gewoon werk’, is het de bedoeling dat de OR net als ieder ander team zich zodanig organiseert dat mensen en middelen optimaal worden ingezet. Maar ook dat de OR zich doelen stelt en daarop kan worden aangesproken en kritisch blijft op het eigen functioneren.
  4. Beleving. Vanuit de gedachte ‘de OR is een ervaringsplaats’ biedt de medezeggenschap ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en dat het gesprek daarover onderdeel is van de functioneringscyclus. OR-activiteiten verdiepen immers de kennis op diverse gebieden én vergroten competenties en vaardigheden. In de belevingspraktijk betekent dit dat OR-leden zich geïnspireerd en gemotiveerd voelen door de nieuwe impressies en ervaringen die zij opdoen door OR-werk.

De OR kan deze vier aandachtsgebieden bewust langslopen en bepalen wat goed gaat, wat beter kan en wat volledig anders zou moeten. De uitkomsten van die analyse worden opgenomen in het OR-Jaarplan (visie, ambitie, doelen), OR-jaarverslag (verantwoording) en het opleidingenplan. Daarnaast zijn de uitkomsten input voor het overleg met de bestuurder over de algemene gang van zaken en voor het gesprek over de persoonlijke ontwikkeling via het OR-werk. 

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina