In het turkooise water van de zee is de eerste moedige zwemmer al te zien. In de branding zoeken meeuwen naar hun maal en rent een hond achter zijn stok aan die verdwijnt in de schuimige golven. Het bubbelt en bruist, het is lente! Na de winter is het tijd om naar buiten te gaan, elkaar te ontmoeten en om plannen te maken.

Het is de tijd om van een afstand te kijken naar de haalbaarheid van ideeën die in de winterperiode naar boven zijn gekomen en tot bloei willen komen.  
Medezeggenschap is ook een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Het is tevens een plek waar mensen met elkaar reflecteren en op zijn tijd afstand nemen om de samenhang te blijven zien in ingewikkelde processen. Het bewustzijn van samenhang is gekoppeld aan de kleur turkooise. Eerder heb ik  geschreven over de kracht van de kleuren geel, groen, oranje, rood, paars en blauw. Nu dan de kracht van turkooise.

De Management Drives zeggen dat ‘turkooise’ mensen, naast het oog hebben voor onderlinge afhankelijkheden, goed zijn in het snel bijdragen aan complexe vraagstukken. Ze zijn sterk om van een afstand te kijken, binden zich niet aan een ideologie, en vertonen in een team geen geldingsdrang of egoïsme. In de spiritualiteit staat turkooise voor het vergroten van de inituïtie en van het heldere denken. Turkooise mineralen geven moed, versterken het afweersysteem en vergroten het bewustzijn van alle levensvormen.  

Ontwikkelingen worden steeds complexer en soms worden ze complex gemaakt. OR-leden worden uitgedaagd om op zijn tijd afstand te nemen en naar vraagstukken te kijken door een turkooise glas. Als medezeggenschap mee gaat in de waan van de dag, klakkeloos aanneemt dat iets snel moet, de context gaat verliezen, dan is het tijd om het turkooise glas op te pakken. En met dat glas in de hand terug te gaan naar waar het vraagstuk in essentie en in de eenvoud om gaat, te kijken hoe het samenhangt met andere ontwikkelingen binnen het bedrijf en te ervaren wat verstand en gevoel  zeggen. Zo worden ideeën begrijpelijke besluiten die uiteindelijk rijp zijn om ingevoerd te worden. Welke OR wil daar nu niet het turkooise glas op heffen?

Deel deze pagina