Introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals door dr. Joost Kampen (PhD)

1 maart 2016, 13.30 – 16.30 uur
The Treehouse in Delft

Verwaarloosde organisaties; parallellen tussen leiderschap en ouderschap

Het boek over verwaarloosde organisaties van Joost Kampen verscheen als handelseditie van zijn proefschrift in 2011 en beleeft inmiddels zijn 4e druk. Dat betekent dat er nu meer dan 3500 exemplaren hun weg vonden naar managers, bestuurders, adviseurs, HR-managers en OR-leden. Het concept van de verwaarloosde organisatie is in 2014 geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse conferentie van de Academy of Management in de VS en krijgt inmiddels internationale erkenning. In oktober 2015 is de Engelse editie verschenen met de prikkelende titel ‘Emotional abuse and neglect in the workplace’. In de Angelsaksische landen komt er steeds meer aandacht voor de negatieve aspecten van wat wij in Nederland het ‘rendementsdenken’ noemen.  Maar ook populaire concepten zoals ‘zelfsturende teams’ betekenen in de praktijk regelmatig dat mensen zich in de steek gelaten voelen.

Kampen trekt de parallel tussen leiderschap en ouderschap. Managers sturen op resultaten en kosten maar leiders begeleiden de ontwikkeling van organisaties en mensen. De kennis over verwaarlozing van kinderen heeft hij benut om emotionele verwaarlozing in organisaties te traceren en heeft zich toen afgevraagd hoe je dit kunt herstellen. De schade is namelijk groot in zowel menselijk als economisch opzicht. Uit onderzoek dat Kampen deed in zijn adviesopdrachten ontdekte hij dat vele gebruikelijke instrumentele aanpakken niet werken of zelfs contra-productief zijn. In het boek beschrijft hij zijn praktijkervaringen bij onder meer het Amsterdamse openbaar vervoer bedrijf GVB. Inmiddels weten we dat emotionele verwaarlozing niet alleen voorkomt bij non profit organisaties maar ook bij financiële instellingen of in de bouwwereld. In het hoger onderwijs en in de zorg breekt het inzicht door dat meer managementcontrol emotionele armoede en onthechting tot gevolg heeft.

Tijdens de lezing laat Joost Kampen u kennismaken met een nieuwe theorie waarmee we taal kunnen geven aan problemen van deze tijd in organisaties: hoe kunnen we op menselijke wijze vernieuwen. Terug naar waar het eigenlijk om gaat, namelijk ingaan op wat de klant, de student, de cliënt nodig heeft. Hij reikt instrumenten aan, praktijkvoorbeelden en ontsluit wetenschappelijke kennis. Hij deelt met ons wat interveniëren in een verwaarloosde organisatie doet.

Over Joost Kampen


Joost Kampen is als organisatie-adviseur verbonden aan Van de Bunt en docent bij Sioo. Hij is betrokken bij complexe verandervraagstukken: daar waar leiderschap langdurig heeft ontbroken en management, werknemers en klanten schade hebben geleden. Hij is organisatiesocioloog en werkt voor organisaties in de overheid en de non-profitsector. Zijn motto is ‘organisatieontwikkeling begint in de (onbedoelde) werkelijkheid van nu en niet met fraaie toekomstbeelden’.

Kosten

Deelname aan de lezing inclusief hapjes en drankjes bedraagt € 37,50 exclusief 21% BTW.
Uw inschrijving is definitief zodra uw inschrijfgeld is ontvangen op rekeningnummer:  
NL90 INGB 000 5750791 t.n.v. Fornari Organisatie Advies Coaching onder duidelijke vermelding van uw naam, organisatie en ‘Lezing Joost Kampen’. Tot 1 februari 2016 kunt u kosteloos annuleren. Daarna is dat helaas niet meer mogelijk.
In februari ontvangt u per mail het programma, de routebeschrijving en eventueel verdere details. Die mail is dan tevens uw toegangsbewijs.

Tijden en locatie
De lezing vindt plaats op 1 maart 2016 in The Treehouse Delft, Beukenlaan 2a, 2621 VC in Delft.
De bijeenkomst start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. U bent welkom vanaf 13.00 uur.Sessie 22 maart 2017     13.00 – 16.30 uur  Joost Kampen en Cindy FornariSessie 320 april 2017 13.00 – 16.30 uur  Joost Kampen en Cindy FornariSessie 411 mei 2017 10.00 – 16.30 uur  Joost Kampen, Cindy Fornari, John JohnsonSessie 515 juni 2017 13.00 – 16.30 uur  Joost Kampen,  Cindy Fornari

Deel deze pagina