‘A good stance and posture reflect a proper state of mind.’ - Morihei Ueshiba

Ik wil gemakkelijk kunnen bewegen tussen standvastigheid en flexibel zijn, wat is daarvoor nodig? Ik wil vrij kunnen bewegen tussen bestuurder en achterban, wat moet ik daarvoor doen? Wat is nodig om initiatief te nemen? Hoe zijn wij een invloedrijke speler?

Het doel van medezeggenschap is invloed uitoefenen op de kwaliteit van organisatie- en personele ontwikkelingen. Vanuit deze focus neemt de OR allerlei initiatieven, gaat hij in overleg, adviseert hij en is hij actief in zijn netwerk. Een OR is een invloedrijke speler als de innerlijke intentie verbonden is met een passende houding. Wat de OR wenst komt dan overeen met hoe hij optreedt.

Een juiste innerlijke en uiterlijke verbinding maakt dat medezeggenschap krachtig en authentiek kan bewegen tussen:
 • standvastigheid en flexibiliteit;
 • succes en tegenslag;
 • wij en de ander.
Invloed komt namelijk niet altijd voort uit de kracht van de sterkste, maar uit de kracht van de meest wijze waarachter de juiste intentie schuilt.

Wat leer ik?

Tijdens deze praktijkbijeenkomst gaan Cindy Fornari (adviseur medezeggenschap) en Peter van Lier (adviseur, coach en Aikido-trainer) dieper met u in op de aspecten ‘intentie’, ‘houding’ en de dynamiek daartussen.
Cindy Fornari kijkt vanuit haar rijke en praktische medezeggenschapservaring naar deze elementen, die volgens haar essentiële sleutels zijn voor succesvolle medezeggenschap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat zij zien welke rol ‘intentie’ en ‘houding’ spelen in het proces van beïnvloeding, en in het overleg met de directie.
Peter van Lier vliegt deze items aan vanuit de Aikido en zijn eigen ervaringen als lid van de Ondernemingsraad. Aikido is een moderne en dynamische Japanse krijgskunst die niet als doel heeft om uit te schakelen maar om te scheppen. Aikido betekent letterlijk: de weg van de harmonie. In aikido is het de kunst om tegenstellingen te harmoniseren en een gezamenlijke nieuwe beweging te creëren ín het moment zelf. Peter laat u de Aikido-energie op een eenvoudige manier zelf ervaren. De aikido werkvormen zijn voor iedereen toegankelijk. Het zijn korte bijzondere belevingsoefeningen met een toelichting naar de unieke aikido filosofie welke ook straks in de praktijk op de werkvloer hun mooie toegevoegde waarde blijven behouden.

Na de praktijkdag:

 • zijn de deelnemers zich bewust van:
  - de invloed van intentie;
  - hun persoonlijke houding in het bewegen tussen ik en de ander, en in het nemen van het initiatief;
 • hebben deelnemers praktische handvatten en aandachtspunten gekregen voor het vergroten hun overtuigingskracht en beweeglijkheid in het OR-proces.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor beginnende en ervaren Ondernemingsraden die hun overtuigingskracht en beweeglijkheid willen versterken.

Praktische informatie

 • praktijkgerichte training in één of tweedagdelen;
 • voorafgaand aan de training een intakegesprek plaats;
 • kosten: op aanvraag;
 • locatie: locatie opdrachtgever;
 • uw begeleiders: Cindy Fornari (www.cindyfornari.nl) en Peter van Lier (www.aikidoincompany.net)

Deel deze pagina