Wat houdt het verandertraject in? Welke mijlpalen komen op ons af en wanneer? Wat zijn onze visie, ambitie en doelen? Waar ligt onze invloed? Hoe organiseren wij onszelf? Welke kennis en vaardigheden moeten wij inzetten? Hoe richten we onze communicatie in?

Iedere Ondernemingsraad wil goed voorbereid aan de slag gaan met dynamische reorganisatie vraagstukken die op zijn bordje liggen. Dit vraagt van het team om:

 • het werkproces effectief en efficiënt te organiseren;
 • te weten waar hij inhoudelijk voor wil gaan en waar hij voor staat;
 • gezag op te bouwen;
 • zicht te hebben op kennis en kwaliteiten;
 • tijdig en zorgvuldig te communiceren.

Aandacht voor een goede start up is dan ook essentieel om als OR vanaf het begin zijn beïnvloedingstaak goed uit te voeren en meerwaarde te hebben voor het veranderproces en daarmee voor de mensen en de organisatie.

Wat gaat u doen?

Tijdens de Team-Start Up gaat de Ondernemingsraad op basis van de inhoud en de mijlpalen van het reorganisatieproces, op een interactieve manier het eigen werkproces in kaart brengen. Elementen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • aandachtspunten dynamisch reorganiseren
  Ingegaan wordt op wat dynamisch reorganiseren vraagt van medezeggenschap en directie. Aandacht wordt geschonken aan het verschil tussen klassiek en dynamisch reorganiseren en welke spelregels van toepassing zijn. Ook wordt ingegaan op wat de OR nodig heeft om mee te doen in het proces van dynamisch veranderen.
 • succesfactoren en positie
  Ingegaan wordt op factoren die een OR succesvol maken en op de verschillende posities van de medezeggenschap gedurende het reorganisatieproces. Op basis daarvan wordt bepaald welke positie de OR wenst in te nemen en welke succesfactoren het team al in huis heeft.
 • een passende organisatievorm en het beleggen van functies en rollen
  Een beeld wordt gegeven van verschillende organisatiemodellen die in medezeggenschapsland gangbaar zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Het team wordt uitgenodigd om een keuze te maken voor een organisatievorm die past bij de eigen visie, ambitie en doelen.
 • de stakeholders  
  Medezeggenschap draait om invloed uitoefenen bij de juiste mensen op het juiste moment. De OR gaat zijn stakeholders in kaart brengen en bepalen wat nodig is om invloed te hebben in het krachtenveld.
 • het werkproces
  Het formuleren van meningen, visies en standpunten is een kerntaak van de OR. Maar hoe komen die tot stand, wie speelt daarin welke rol en hoe zit dat WOR-technisch? Aan de hand van de eigen case doorloopt het team zijn werkproces binnen de gekozen organisatievorm. Op deze manier wordt inzicht verkregen in het wie, wat, waarom, wanneer en het hoe. Tevens wordt helder wat belangrijke communicatiemomenten zijn voor de medezeggenschap en via welke middelen de OR zijn boodschap wil communiceren.    
 • het communicatieprofiel van de OR
  Op basis van de theorie over communicatiestijlen zullen de kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten van de OR-leden op het gebied van communicatie in kaart worden gebracht. Het doel is om: elkaars communicatiekwaliteiten te h(er)kennen en te ervaren alsmede om effectieve feedback te bevorderen.

Afhankelijk van de wensen en behoefte van de Ondernemingsraad wordt de Team Start Up op maat gemaakt.

Opbrengsten

 • inzicht in de praktijk van dynamisch reorganiseren;
 • inzicht in reeds aanwezige en nog te ontwikkelen factoren voor succes;
 • keuze voor een bij het reorganisatieproces passende positie en organisatievorm;
 • een koppeling van de inhoud van het reorganisatieproces aan het werkproces van de OR;
 • inzicht in de aanwezige communicatiekwaliteiten en ontwikkelpunten;
 • teambuilding.

Voor wie?

Deze praktijkdag(en) is bedoeld voor iedere Ondernemingsraad die professioneel en goed voorbereid van start wil gaan met dynamische reorganisatieprocessen.

Praktische informatie

 • Afhankelijk van de behoefte van de OR bestaat de Team Start Up uit één of twee dagen. Voorafgaand aan de werksessie vindt een intake plaats met (vertegenwoordigers van) de OR. Op basis daarvan wordt de werksessie op maat ingevuld.
 • Kosten: Op aanvraag, mede afhankelijk van groepsgrootte, aantal dagen  en maatwerkbehoefte opdrachtgever.
 • Locatie: Op locatie bij de opdrachtgever of elders in overleg.

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina