De integriteit van organisaties ligt onder het vergrootglas. Het eerlijk, transparant en betrouwbaar handelen wordt kritisch gevolgd op thema’s zoals ‘institutioneel racisme’, ‘gelijke behandeling’ en ‘het omgaan met klokkenluiders’. De Ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het aandacht hebben voor het integer handelen. Het raakt aan de grondreden waarom een Ondernemingsraad er is, namelijk: het belang van het goed functioneren van de onderneming. Integriteit is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Integriteit en de WOR

De term ‘integriteit’ staat niet apart benoemd in de WOR maar kan in elk geval in verband worden gebracht met:
  • het instemmingsrecht (WOR27). Zo vallen bijvoorbeeld de Klokkenluidersregeling en de Klachtenregeling onder het instemmingsrecht, kan integriteit verband houden met de beoordelingssystematiek, met de ontslagregeling, het verplicht  overleggen van een verklaring van goed gedrag of met controlemechanismen;
  • de stimulerende taken van de Ondernemingsraad (WOR28). In lid 3 van dit artikel worden onder meer ‘discriminatie’ en ‘gelijke behandeling’ expliciet genoemd. Het is dus de taak van de Ondernemingsraad om daarmee actief bezig te zijn;
  • het initiatiefrecht (WOR23,3). Hij kan de bestuurder attent maken op wat leeft en speelt op het vlak van integriteit en ongevraagd advies geven ter verbetering en borging van het integer handelen;
  • het overlegrecht en het artikel 24-overleg, waarin bestuurder en Ondernemingsraad  de algemene gang van zaken met elkaar bespreken. 
Ten slotte kan de Ondernemingsraad er alert op zijn dat zijn eigen handelen integer is. In het evalueren van de werkwijze en de samenwerking kan de eigen eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie worden besproken.

Wat kan de bestuurder doen?

Gelet op het belang van integriteit voor de organisatie en de mensen is dit een onderwerp waar de bestuurder de betrokkenheid van en samenwerking met de Ondernemingsraad actief moet zoeken. De bestuurder kan bijvoorbeeld:
  • de Ondernemingsraad zo vroeg mogelijk voorzien van informatie over ontwikkelingen, onderzoek en besluiten op het gebied van integriteit en die toelichten tijdens de Overlegvergadering;
  • de Ondernemingsraad actief vragen naar zijn ideeën en voorstellen op het gebied van het vergroten en borgen van het integriteitsbewustzijn;
  • de Ondernemingsraad uitnodigen actief deel te nemen aan bijvoorbeeld werkgroepen;
  • de Ondernemingsraad betrekken bij het doen van onderzoek;
  • het onderwerp agenderen voor het artikel 24-overleg. 
Het vinger aan de pols houden van de mate van het eerlijk en betrouwbaar handelen binnen de organisatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zeggenschap en medezeggenschap. Het is zaak dat beide partijen daarmee actief bezig zijn en elkaar daarop scherp houden. 

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina