Onder de noemer van strategische personeelsplanning brengen steeds meer organisaties hun toekomstige personeelsbehoefte in kaart. Met het zicht hebben op de benodigde omvang en kwaliteit van het personeelsbestand willen bedrijven kunnen inspelen op ontwikkelingen die op hen afkomen. Het invloed uitoefenen op de totstandkoming van de strategische personeelsplanning is één van de kerntaken van de Ondernemingsraad. 

Uit de literatuur blijkt dat zo’n strategische personeelsplanning bestaat uit onder andere de volgende elementen:
  • de missie, visie, strategie en doelen van de organisatie;
  • een analyse van ontwikkelingen die op de organisatie afkomen en aan deze ontwikkelingen gerelateerde toekomstscenario’s;
  • de kenmerken van het huidige personeelsbestand zoals formatie, bezetting, leeftijd, opleiding, competenties, arbeidsjaren, kosten en de in-door-en uitstroom;
  • op basis van de toekomstscenario’s een voorspelling van de personeelsbehoefte;
  • overbrugging van de kloof tussen de huidige en de toekomstige personeelsbehoefte;
  • een mix aan maatregelen om de kloof in de personeelsbehoefte te overbruggen. 

Instemming personele regelingen

De WOR kent de term strategische personeelsplanning of strategisch personeelsmanagement niet, maar spreekt over personele regelingen waarvoor instemming moet worden gevraagd aan de Ondernemingsraad. Een aantal daarvan hangen samen met een strategische personeelsplanning. 
Voorbeelden daarvan zijn:
  • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingbeleid of 
  • een regeling op het gebied van de personeelsopleiding en personeelsbeoordelingen. 

Advies verdeling van bevoegdheden

Verder hanteert de WOR de term ‘wijziging van bevoegdheden’, waarin het gaat over de taakverdeling tussen leidinggevenden en medewerkers en waarop het adviesrecht van toepassing is. Ook dit kan raakvlakken hebben met een strategische personeelsplanning. De WOR geeft de bestuurder en de OR dus genoeg aanknopingspunten voor het betrekken van medezeggenschap bij het vorm en inhoud geven aan strategische personeelsplanning. 

Los van de WOR is de strategische personeelsplanning in elk geval een belangrijk gespreksonderwerp tussen directie, medezeggenschap en medewerkers. De kwaliteit van de organisatie valt of staat immers met die van de mensen. Het gesprek daarover is een kerntaak van de Ondernemingsraad.  

Oordelen en niet veroordelen

Strategische personeelsplanning is een tool om op het gebied van de mensfactor in te spelen op de toekomst. Daar is niks mis mee. Het gaat niet om het veroordelen van het zittende personeel, maar om oordelen van wat nodig is op het personele vlak. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de OR in de communicatie over de strategische personeelsplanning en het gesprek daarover met de medewerkers.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina