Dit is een vraag die Ondernemingsraden maar ook medewerkers vaak stellen. Medewerkers zijn onder andere nieuwsgierig naar hoe vergaderingen verlopen en op welke manier de Ondernemingsraad over vraagstukken spreekt. Ondernemingsraden zien de aanwezigheid van medewerkers als één van de manieren om hun achterban bij hun werk te betrekken, dan wel om hun interesse te wekken voor medezeggenschap.

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zegt niets over het recht van medewerkers op het bijwonen van OR-vergaderingen. Het is wel in de geest van deze wet dat medewerkers een keer een vergadering van de Ondernemingsraad kunnen bijwonen. Het structureel bijwonen van vergaderingen is ongebruikelijk. Het blijft altijd wel de bedoeling dat de Ondernemingsraad zonder ‘last of ruggespraak’ tot zijn besluit kan komen. Daarbij betrekt hij uiteraard alle argumenten, feiten, cijfers en signalen betreffende personeel en organisatie waarover de Ondernemingsraad beschikt.


Als een Ondernemingsraad zijn vergaderingen openbaar wil maken dan krijgt hij te maken met onder andere de volgende aandachtspunten:

  • het doel om medewerkers erbij te laten zijn;
  • hoe om te gaan met de geheimhoudingsplicht door de medewerkers conform WOR artikel 20;
  • is er sprake van meepraten of van toehoren;
  • geldt de aanwezigheid alleen bij specifieke agendapunten of voor de gehele vergadering.

In de praktijk regelen Ondernemingsraden de openbaarheid van hun vergaderingen in hun reglement. Uit het reglement blijkt dan voor een ieder duidelijk op welke wijze de Ondernemingsraad  de betrokkenheid van zijn achterban op dit punt heeft geregeld en welke voorwaarden daarbij gelden. Voordeel is ook dat iedere nieuwe Ondernemingsraad opnieuw  bewust stilstaat bij het nut en de noodzaak van de openbaarheid van de OR-vergaderingen.  

Het bijwonen van medewerkers van overleggen met de bestuurder moet uiteraard worden besproken met bestuurder. Afspraken daarover dienen te worden vastgelegd in het overlegreglement.

 

Meer informatie?
Cindy Fornari: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina