Medewerkers worden steeds vaker betrokken bij veranderingen in de organisatie. Via bijvoorbeeld klankbordgroepen, werkgroepen, projectgroepen en discussietafels krijgen medewerkers de kans om direct bij te dragen aan de vraag hoe zaken in de organisatie beter geregeld kunnen worden. De wensen, behoeften en meningen van de medewerkers krijgen zo een directe ingang naar de beslistafel.

De onderstaande participatieladder geeft aan in welke mate en hoe die betrokkenheid van medewerkers eruit kan zien. 

zelfbestuur


Bron: Managementmodellensite

Rol OR bij medewerkerparticipatie

De directe medezeggenschap is in de achterliggende periode veel sterker geworden. Betekent dit dat de OR ofwel de indirecte medezeggenschap buiten spel staat? Het antwoord is nee. Maar, het vraagt wel van de OR om:
  • zijn regierol te versterken. Dit houdt in dat de OR goed in de gaten houdt of er sprake is van een goede balans in de vertegenwoordiging (zijn bijvoorbeeld alle functies of taakgebieden gedekt?) en dat er bijvoorbeeld genoeg tegengeluid is georganiseerd en er niet alleen ‘meepraters’ aan tafel zitten;
  • goed contact te houden met medewerkers die participeren. Zodoende kan de OR de input van dit deel van de achterban meenemen in de eigen OR-oordeelsvorming;
  • richting de participanten goed uit te leggen waar de beide vormen van medezeggenschap elkaar kunnen versterken.

Ook stimuleren goed werkoverleg

Naast alle losse vormen van participatie is het werkoverleg een belangrijk vast moment voor medewerkers om direct invloed uit te oefenen op hun werk, arbeidsomstandigheden en werkverhouding. Het is dus ook belangrijk om dit overleg goede vorm en inhoud te geven. De OR heeft een belangrijk rol om het werkoverleg te stimuleren (WOR28) en om in te stemmen met een regeling op het gebied van werkoverleg (WOR27,lid1i). 
De OR heeft genoeg in handen om zelf de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en zó de medezeggenschap op alle fronten te versterken. 

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina