Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en globalisering maken dat de arbeidsmarkt in een steeds sneller tempo verandert. Niet voor niets kwam de SER een aantal jaren geleden met een advies over het leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan en zette het Kabinet in 2019 in op het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Een leven lang ontwikkelen

Het doel is om mensen duurzaam inzetbaar te laten blijven op de arbeidsmarkt. Dit alles vraagt  van organisaties om een visie te hebben op leren en ontwikkelen en medewerkers in staat te stellen mee te bewegen met behoeften vanuit de arbeidsmarkt en vanuit eigen behoeften. Een eigentijds opleidingsplan faciliteert medewerkers in hun om-, her- en bijscholing en vereist de instemming van de Ondernemingsraad (OR).

Van visie naar concrete mogelijkheden 

Een opleidingsplan bevat een visie op het leren en ontwikkelen van de medewerkers. Deze visie volgt uit de strategische visie, ambitie en doelen van de organisatie. Leren, ontwikkelen en concrete opleidingen dienen bij te dragen aan veranderingen op korte en lange termijn die de organisatie voorziet op het vlak van activiteiten en het personeel. Ontwikkelingen op het gebied van het werk hebben immers consequenties voor de benodigde vakkennis en competenties. Uit de visie op leren en ontwikkelen volgt dan een plan waaruit blijkt op welke wijze er concreet aandacht is voor bijvoorbeeld management-development, employability van medewerkers, een effectieve mix aan opleidingen en leermethoden, de omvang van het ontwikkelbudget en  het tijdsbeslag.

OR heeft instemmingsrecht

Het opleidingsbeleid, het plan en de maatregelen die daaruit voortvloeien vallen onder het instemmingsrecht van de OR (WOR27, lid1f). Aspecten waar de OR het plan op toetst zijn onder andere: of het plan aansluit bij de visie en doelen van de organisatie, het tijdsbeslag (eigen tijd versus werktijd), de kosten, gelijke behandeling, het loopbaanperspectief, opvang van gevolgen voor de medewerker als die bijvoorbeeld de opleiding niet haalt. Betrek als OR overigens bij het komen tot een standpunt over het opleidingenplan ook de inhoud van de strategische personeelsplanning en de mening van de OR daarover.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina